Filozofia DIREX Logistic Services

Podstawową zasadą, na której opieramy naszą codzienną pracę jest uczciwość – względem naszych klientów, partnerów biznesowych, podwykonawców i samych siebie. Przejrzyste, z góry określone zasady precyzyjnie definiują nasze zobowiązania względem wszystkich, którzy powierzają nam nie tylko swój towar, ale także zaufanie i biznesowy spokój, a niejednokrotnie – płynność finansową.

Poczucie odpowiedzialności to dbałość o reputację Grupy DIREX, której jesteśmy częścią oraz przewoźników powierzających nam swoje pojazdy i przyszłość. Każdego partnera traktujemy z należytą powagą i zrozumieniem jego biznesowych potrzeb oraz możliwości. To zobowiązanie mające odzwierciedlenie we współpracy nastawionej na długookresowe cele i rozwój naszych podwykonawców.

W każdym działaniu, w każdym zobowiązaniu, którego się podejmujemy – zawsze chcemy być postrzegani jako rzetelny i profesjonalny partner umiejący sprostać indywidualnym oczekiwaniom kontrahentów. Partner zachowujący najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, zdolny do skutecznych działań także w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy wieloletnie doświadczenie, potencjał techniczny Grupy DIREX i odpowiednie narzędzia są szczególnie ważne.