Standardy bezpieczeństwa i jakości

Procedury weryfikacji i kontroli przewoźników stosowane przez DIREX Logistic Services zapewniają dokładną selekcję podwykonawców, którym powierzamy mienie naszych klientów. Bieżący nadzór nad każdym zleceniem, w tym kontrola punktów krytycznych w trakcie przewozu gwarantuje maksimum bezpieczeństwa, terminowość dostaw i minimalizuje ryzyko powstania ewentualnych szkód.

Jednym z najważniejszych elementów naszej oferty handlowej jest szczegółowe określenie zasad odpowiedzialności DIREX Logistic Services w relacjach z naszymi klientami.

DIREX Logistic Services oferując usługi spedycyjne działa na zasadzie odpowiedzialności przewoźnika umownego. Oznacza to, że przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za kompleksowe wykonanie usługi transportowej. Konstrukcja naszej oferty zapewnia iż przez cały czas od momentu załadunku, aż do przekazania towaru w miejscu przeznaczenia działamy tak, jakby transport był wykonywany przez pojazd należący do Grupy DIREX i naszego kierowcę – dodatkowym gwarantem tej odpowiedzialności jest szeroka ochrona, jaką zapewnia naszym klientom posiadane przez DIREX Logistic Services ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego i spedytora.