O firmie

DIREX Logistic Services powstała w 2007 roku jako wyodrębniony podmiot Grupy DIREX – firmy z ponad dwudziestoletnią historią i doświadczeniem w międzynarodowych przewozach drogowych. Ideą powstania naszej organizacji było wypracowanie nowych procedur i organizacji pracy dla działań operacyjnych Grupy DIREX, obejmujących ponad 150 własnych składów chłodniczych i blisko drugie tyle pojazdów ciężarowych firm stale z nami współpracujących.

Zmieniające się warunki makroekonomiczne, kształt rynków transportowych w Europie i związane z tym nowe możliwości, były powodem dokonanego w 2012 roku podziału organizacyjnego. Podstawowa działalność operacyjna z wykorzystaniem floty Grupy DIREX została rozszerzona o pakiet usług spedycyjnych, za rozwój których jest odpowiedzialna spółka DIREX Logistic Services.

Ambitne cele, jakie sobie stawiamy, w połączeniu z zapleczem organizacyjnym, technicznym i finansowym, wsparte wieloletnim doświadczeniem i szerokimi kontaktami motywują nas do stworzenia nowej jakości na rynku usług spedycyjnych. DIREX Logistic Services to odpowiedzialny i profesjonalny spedytor, oferujący nowy standard obsługi klienta, jakiego Państwo zawsze oczekiwaliście.