Formy i zasady współpracy

Współpracującym z DIREX Logistic Services podwykonawcom proponujemy elastyczne formy współpracy dostosowane do potrzeb klienta i możliwości przewoźnika. Nie wymagamy od nikogo podpisywania wieloletnich umów na „drakońskich” warunkach – jesteśmy przekonani, że przekazywane Państwu zlecenia i rzetelność płatnicza będą o wiele większymi zachętami do współpracy z nami, niż najbardziej restrykcyjne zapisy o karach umownych.

Od naszych partnerów wymagamy tego samego, co oferujemy naszym klientom – uczciwości, odpowiedzialności i profesjonalizmu. Wierzymy, że te standardy może spełniać absolutnie każdy przewoźnik przy odrobinie wysiłku organizacyjnego i dbającemu o reputację własnej firmy.

W najbliższej przyszłości DIREX Logistic Services uruchomi program merytorycznego i technicznego wsparcia dla współpracujących z nami przewoźników w postaci szkoleń, audytów kontrolno – instruktażowych oraz wynegocjowanych specjalnie dla nas promocyjnych warunków zakupu usług i produktów dla transportu.